REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja

  • Zawiadomienia o reklamacji, wymianie dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy info@avaasi.com, lub pisemnie na adres: Joanna Borycka, ul. Panieńska 9/33 03-704 Warszawa. Produkt zakupiony jest wolny od wad. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych biżuterii wynikających z niewłaściwego użytkowania.
  • W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Na stronie sklepu można pobrać odpowiedni formularz.
  • Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Panienska 9/33 03-704 Warszawa. Przyjmujemy przesyłki kurierskie DPD, celem zagwarantowania jakości i sprawności państwa sprawy.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny preferowany przez Klienta sposób.

Produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta, nie polegają zwrotowi.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient zawierający umowę drogą elektroniczną, przez sklep internetowy, po otrzymaniu produktu, nie może odstąpić od umowy gdyż wszystkie produkty są wykonywane ręcznie na indywidualne zamówienie.